Ako Vybrať Bezpečnostné Dvere

Posted by admin on

Bezpečnostné dvere na ochranu domácnosti, obchodných a podnikateľských priestorov by mali spĺňať niekoľko požiadaviek. Okrem triedy bezpečnosti je to tiež ochrana pred požiarmi či hlukom z okolia. Ako vybrať bezpečnostné dvere, vám poradíme v nasledujúcom článku.

Bezpečnostné dvere a triedy bezpečnosti

Trieda bezpečnosti označuje stupeň zabezpečenia pred nežiadúcim vniknutím. Týchto tried je celkovo 6, pričom triedy 5 a 6 predstavujú stupeň ochrany pre banky a trezory. Pre domácnosti a obchodné priestory sú určené nižšie triedy bezpečnosti.

Trieda 1 — najnižší stupeň zabezpečenia, ktorý sa dá zdolať fyzickou silou alebo menšími nástrojmi. Predstavuje najnižšiu ochranu.

Trieda 2 — bezpečnostná trieda dverí 2 sa dá prekonať s využitím nástrojov. Pred vlámaním ochráni v tom prípade, ak má zlodej málo času (menej ako 15 minút) alebo nesmie spôsobiť hluk.

Trieda 3 — stupeň zabezpečenia odporúčaný pre rodinné domy, kancelárske a obchodné priestory. Na jeho zdolanie je potrebných približne 20 minút, znalosť zámku a ručné náradie.

Trieda 4 —certifikované bezpečnostné dvere triedy 4 sú vhodné na priestory so vzácnymi predmetmi. Dajú sa prekonať s náradím, ako sú akumulátorová vŕtačka, nožnice na plech, veľké kladivo a podobne.

Aj lacné bezpečnostné dvere v triede bezpečnosti 2 by mali disponovať certifikátom. Certifikované dvere sú zárukou, že naozaj spĺňajú udávané parametre.

Podľa čoho vyberať bezpečnostné dvere

Certifikované bezpečnostné dvere by mali okrem triedy zabezpečenia spĺňať aj iné požiadavky. Všímajte si:

  • Izolačné vlastnosti dverí — pre dostatočnú tepelnú izoláciu by mali mať tesnenie po celom obvode.
  • Ochrana proti hluku — aby vás nerušil hluk z okolia, hľadajte ochranu proti hluku od 37 dB a viac.
  • Odolnosť voči požiaru — bezpečnostné dvere s protipožiarnou ochranou by mali odolávať požiaru minimálne pol hodiny.

Rozmery a dizajn sú dôležité

Pri výbere bezpečnostných dverí myslite tiež na ich rozmery, orientáciu a dizajn. Štandardné rozmery sú 80 a 90 cm, čo predstavuje dostatočnú šírku pre manipuláciu s väčšími kusmi nábytku. Dizajn zvoľte vo vhodnej farbe alebo dekóre dreva tak, aby ladil s ostatnými farbami a architektúrou stavby či prvkami interiéru. Presvedčte sa tiež, že nakupujete od dodávateľa s kvalitnými službami a servisom.